Vĩnh Bình đóng góp dự thảo đề án thành lập thị trấn
Ngày 15-03-2019, UBND xã Vĩnh Bình tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình của UBND huyện Châu Thành. Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Theo dự thảo đề án đã nêu lịch sử hình thành và hiện trạng xã Vĩnh Bình hiện nay; Đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thị trấn; Phương án thành lập thị trấn; Đánh giá tác động và định hướng phát triển thị trấn; Kết luận và kiến nghị. Tại Hội nghị, đại biểu và các cán bộ chuyên môn đã đóng góp ý kiến về số liệu trên các nội dung về dân số, lao động – việc làm, tổng thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội cũng được đóng góp ý kiến về mặt số liệu và nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến đề án.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Tân,  yêu cầu các cán bộ chuyên môn, các Ngành có liên quan phải sớm bổ sung số liệu chính xác, cũng như những đóng góp về mặt nội dung; Đồng thời, khi đề án hoàn chỉnh, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì triển khai thực hiện tốt để sớm đưa Vĩnh Bình trở thành thị trấn.

Lê Hậu