Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Thành chuẩn bị mọi mặt tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025
Đại hội Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của địa phương, để Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ xã Vĩnh Thành đã triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội như: công tác nhân sự, nội dung văn kiện đại hội, đại hội các chi bộ trực thuộc…. đến nay, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã cơ bản hoàn thành mọi mặt để đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thành lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo đó, sau khi nhận được các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Huyện ủy Châu Thành về công tác đại hội, Đảng ủy xã Vĩnh Thành đã tích cực chỉ đạo, quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 107-KH/HU của Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời ban hành kế hoạch số 33/KH-ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy xã thực hiện các văn bản trên.

Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thành được Đảng ủy chỉ đạo triển khai, phân công một cách cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo từng bộ phận và mỗi cá nhân nắm được nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ xã hiện có 12 chi bộ, với 273 đảng viên. Để chuẩn bị cho Đại hội, đã thành lập 03 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức và 02 Tổ biên tập văn kiện Đại hội; các chi bộ cũng đã thành lập Tổ biên soạn Văn kiện phục vụ Đại hội của Chi bộ. Đến nay các văn kiện của đại hội như: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khoá X nhiệm kỳ 2015- 2020 trình Đại hội Đảng bộ xã khoá XI nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành.

Nội dung báo cáo chính trị của Đảng bộ được bàn bạc, lấy ý kiến cán bộ, Đảng viên và được đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế. Trong đó làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại...,nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tầm nhìn xa hơn. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, cấp ủy nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được Đảng ủy xã quy hoạch giới thiệu những người có đức, có tài, uy tín, có năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị vững vàng, sâu sát quần chúng nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền cho Đại hội được tập trung đẩy mạnh, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân và trên hệ thống loa truyền thanh tại các khu dân cư và các cụm băng rôn khẩu hiệu. Song song đó, xã cũng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo Đại hội diễn ra thành công. 

Responsive image
 

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sâu rộng tới cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng… tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giúp địa phương vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Điển hình, Khối Dân vận xã chọn mô hình trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Theo đó, khối Dân vận cùng các đoàn thể phát động và vận động nhân dân thực hiện phong trào trồng hoa tạo cảnh quan trước cửa nhà mình thuộc tuyến lộ Chắc Cà Đao từ giáp ranh xã Hòa Bình Thạnh đến cầu Thành Vĩnh, tuyến lộ kênh Bốn Tổng từ cầu Tân Thành 2 đến giáp ranh xã Vĩnh Lợi. Qua đó, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên xã kết hợp với Ban ấp Tân Thành hoàn thành “Công trình cột cờ” chiều dài 3,5km, tổng kinh phí 13.295.000 đồng nhằm chào mừng Đại Hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025….

Với những chỉ đạo quyết liệt cùng sự chuẩn bị chu đáo tinh thần đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2020 tới đây sẽ thành công tốt đẹp./.

Bích Thủy