Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Bình củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Vào ngày 5/11/2018 Hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Bình củng cố tình hình chi tổ Hội công tác tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội sẽ góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Responsive image
 

Để thu hút hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội trước hết cần phải tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ và quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội. Không chỉ vậy mà Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội.

Cuộc vận động bốn phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc con, phát triển kinh tế gia đình...Bên cạnh, Hội Phụ nữ còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ, Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng vào Hội, tích cực tham gia vào tổ chức Hội, thường xuyên tham gia các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội từ chi hội trở lên, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới. Tập trung hỗ trợ các chi hội khó khăn, Tiếp tục nhân rộng các mô hình mới tập hợp hội viên có hiệu quả; đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội ngày càng đông./.

Bích Liên - Hội LHPN Vĩnh Bình