Châu Thành khai giảng lớp huấn luyện tự vệ cơ quan và dân quân cơ động năm 2018
Ngày 11-6-2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp huấn luyện tự vệ cơ quan và dân quân cơ động năm 2018 cho các đối tượng là lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn và lực lượng tự vệ cơ quan của các Ban, ngành huyện. Tham dự có Thượng tá Bùi Hồng Chung – Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Responsive image
 

Lớp huấn diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 26/6, tại đây, các học viên sẽ được tìm hiểu đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; Và một số nhiệm vụ về công tác huấn luyện quân sự như: Điều lệnh đội ngũ, huấn luyện quân y, giới thiệu một số loại vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh, chiến thuật dân quân tự vệ, và các đòn võ thuật dùng để tự vệ….

Thông qua lớp huấn luyện giúp cho lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn và lực lượng tự vệ cơ quan hiểu rõ về nhiệm vụ trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đỗ” của các thế lực thù địch; các Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời nắm chắc động tác điều lệnh đội ngũ, biết sử dụng các loại vũ khí, thành thạo động tác kỹ thuật, chiến thuật và quân sự chung, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Trúc Phương