Xã Vĩnh Thành nỗ lực giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Để góp phần đảm bảo giữ vững môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện, khi Xã Vĩnh Thành là xã đầu tiên của huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn NTM với hầu hết các tiêu chí đạt khá cao so với tiêu chuẩn. Đạt được xã NTM đã khó, việc giữ vững thành quả đó càng khó hơn, với quyết tâm giữ vững danh hiệu xã NTM, thời gian của xã Vĩnh Thành đã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Responsive image
 

Một trong những tiêu chí khó đạt và cũng khó giữ vững là tiêu chí số 17 về môi trường. Tuy nhiên với sự quyết tâm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Thành đã nỗ lực nâng chất tiêu chí này. Cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn ngày càng chỉnh trang, trục đường chính được vệ sinh sạch sẽ, cây xanh, hoa được trồng mới từng bước tạo cảnh quan xanh- sạch -đẹp, không có điểm nóng về rác thải tại địa phương...

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó và cần có sự chung tay nỗ lực của cả hệ thống chính trị lẫn nhân dân trên địa bàn, nên thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã tập trung công tác triển khai, vận động trong nhân dân một cách sâu rộng thông qua các đoàn thể, ấp…cấp phát các tài liệu hỏi đáp tuyên truyền tiêu chí số 17, treo băng rôn, pano, áp phích…. Với các nội dung tuyên truyền liên quan đến bảo vệ môi trường… đặc biệt là các chỉ tiêu thường có sự chung tay của người dân như chỉ tiêu 17.6 tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; Chỉ tiêu 17.7 Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng, trại chăn nuôi hợp vệ sinh môi trường; Chỉ tiêu 17.8 tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm….Để người dân chủ động hơn trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành phát phiếu để các hộ dân tự nguyện đăng ký thực hiện từng nội dung, tiêu chí cụ thể. Kết quả, có 100% ấp đăng ký, 99,2% số hộ đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ở mỗi ban ngành, đoàn thể có hoạt động, phong trào trong việc vận động người dân tham gia thực hiện tiêu chí số 17 như: Hội phụ nữ có phong trào "5 không 3 sạch"gắn với phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh";  "ủ phân compost", tổ phụ nữ Hạn chế sử dụng túi ni lông… Đoàn thanh niên có hoạt động "ngày chủ nhật xanh", tham gia vệ sinh môi trường, cặp mé cây xanh, trồng hoa dọc theo các tuyến lộ...

Responsive image
 

Đến nay, 8 chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường của xã Vĩnh Thành tiếp tục duy trì và nâng chất, góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Một trong những chỉ tiêu cao so với quy định của bộ tiêu chí nông thôn mới là chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 trạm cấp nước tại ấp Đông Bình Nhất, tại ấp Tân Thành có công suất là 700m3/ ngày, được phủ đều toàn xã với chiều dài 20.000 m phục vụ cho hơn 3.200 hộ đạt 93,2%, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt cao hơn chỉ tiêu quy định là 8%. Xã đang phấn đấu để trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, đảm bảo tất cả người dân trong toàn xã đều được sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, theo chỉ tiêu 17.5, chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định, thì đến nay, chất thải rắn ở các cụm dân cư, chợ, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đều được thu gom và xử lý, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.  Song song đó, còn có một số chỉ tiêu nhờ có sự chung sức của nhân dân như: chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất -kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Hiện, có 100% cơ sở thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra, thủ tục môi trường được phê duyệt xác nhận đạt tỷ lệ 100%; Chỉ tiêu 17.6 tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Đến nay, xã có hơn 3.000 hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định đạt 88%, tăng 6% so với cùng kỳ, và cao hơn quy định của bộ tiêu chí nông thôn mới là 18%;  Chỉ tiêu 17.7 tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng, trại chăn nuôi hợp vệ sinh môi trường, hiện toàn xã có 100% hộ chăn nuôi gia súc được thu gom, xử lý, không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh, đạt 100%, cao hơn chỉ tiêu quy định là 30%; Chỉ tiêu 17.8 hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm hiện tại xã có 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được đảm bảo về an toàn thực phẩm đạt 100% theo quy định.

        Kết quả đạt được như trên đó nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo cấp tỉnh, của huyện, các Sở, ban ngành chuyên môn, sự chung sức chung lòng của bà con nhân dân. Sự chuyển biến về nhận thức của người dân về tiêu chí số 17 nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung.

         Để tiếp tục duy trì và nâng chất tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Vĩnh Thành tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp trước cửa nhà; Tiếp tục duy trì và nâng chất ấp đạt chuẩn Văn hóa; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh"; Các ban ngành, đoàn thể phối hợp dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt mé cây xanh đảm bảo an toàn giao thông; Duy trì và phát huy những mô hình hiệu quả như: tổ phụ nữ  hạn chế sử dụng túi ni lông, mô hình tự quản phòng chống sốt xuất huyết…./.

Bích Thủy