Bình Thạnh triển khai kế hoạch bình nghị thanh niên năm 2020
Chiều ngày 7-10-2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Thạnh triển khai kế hoạch bình nghị thanh niên lần 1 để bình xét công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2020.

Responsive image
 

Theo kế hoạch, công tác tổ chức bình nghị thanh niên lần 1 để bình xét công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chuẩn bị thực lực tuyển quân năm 2020 của xã Bình Thạnh sẽ được tiến hành trong 2 ngày từ ngày 10 đến ngày 11-10-2019 trên địa bàn 4 ấp của xã Bình Thạnh. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Bình Thạnh sẽ tổ chức ở từng ấp và tổ chức bình nghị công khai ra nhân dân lần 1 những công dân đủ điều kiện điều động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại huyện. Trong đó, nội dung bình nghị sẽ phổ biến pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân, những chế độ chính sách được hưởng đối với gia đình quân nhân tại ngũ, quân nhân xuất ngũ và phổ biến về quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Công tác bình nghị sẽ được thực hiện đúng luật, đúng đối tượng và đúng chính sách; bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ; nêu cao trách nhiệm, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, quan hệ xã hội của từng công dân đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Responsive image
 

Theo số liệu thống kê toàn xã Bình Thạnh hiện có 52 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Doãn Hiêu