Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội
Nhiều năm qua, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, mô hình thiết thực chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các hoạt động gây quỹ Khuyến học, khuyến tài, Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ công đoàn viên, hỗ trợ khó khăn đột xuất,… được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Để đảm bảo công tác an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng nhiều đầu mối và vận động nhiều nguồn quỹ, thời gian qua, Huyện ủy Châu Thành phát động trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày để chăm lo các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, các nguồn quỹ đóng góp được đưa về một cơ quan chủ quản để đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Năm 2020, huyện đã phát động đảng viên, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội vận được được trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó,  huyện vận động quỹ 01 ngày lương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và nhân dân bị hạn hán được trên 932 triệu đồng; phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền trên 58 triệu đồng. Những sự đóng góp đó đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn; đền ơn đáp nghĩa; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gặp hoàn cảnh khó khăn; thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi xã hội hoặc tham gia ủng hộ ngoài huyện khi Trung ương, Tỉnh phát động, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Responsive image
 

Huyện ủy phát động trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện (trừ các đồng chí đã nghỉ hưu, công an viên không chính quy, dân quân không giữ chức vụ và các hội viên ở ấp), mỗi người tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng/ngày (Tương đương 365.000 đồng/người/năm), đóng góp để chăm lo an sinh xã hội.  Riêng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp 1.000.000 đồng/người/năm. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đóng góp 500.000 đồng/người/năm. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị thống nhất với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về cách thức tiếp nhận sự đóng góp định kỳ hàng tháng, quý hoặc cả năm.

Để đảm bảo nguồn đóng góp được sử dụng hiệu quả, Huyện ủy đề nghị Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện có trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị được phân bổ nguồn kinh phí, căn cứ vào định mức được phân bổ, sử dụng đúng mục đích, đối tượng theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, của ngành dọc cấp trên và quy định pháp luật. Cấp ủy cấp trên trực tiếp có quyền điều tiết nguồn kinh phí huy động được của cấp huyện sau khi có sự trao đổi thống nhất với huyện để sử dụng hỗ trợ theo các nội dung đã được quy định.

Responsive image
 

Nguồn tiền tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được chuyển vào Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quản lý. Việc phân bổ được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định sử dụng cho phù hợp và báo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong các kỳ họp cần thiết. Trong đó phân bổ cho Quỹ Khuyến học – Khuyến tài huyện, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Xã hội công đoàn, Chăm lo cho người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn và công tác ASXH, công trình phúc lợi, ủng hộ ngoài huyện…

Ngoài các nguồn vận động trong mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp, nguồn quỹ tiết kiệm vận động từ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành đã góp phần vào việc chăm lo an sinh xã hội. Nhận thức được ý nghĩa của mô hình, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp để cùng các ngành, các cấp chăm lo tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Lê Anh