Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên tháng 6 tại xã Tân Phú
Ngày 14-6-2017, tại xã Tân Phú, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên tháng 6 năm 2017 cho hơn 50 đồng chí là thường trực Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban tuyên giáo, Chủ tịch UBMTTQN xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng báo viên tuyên truyền viên 4 xã Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Nhuận và Tân Phú và Bí thư chi bộ trường THPT Vĩnh Bình.

Responsive image
 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thị Bé Năm – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành báo cáo 3 nội dung như: Thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm; Triển khai Kế hoạch số 27–KH/TU ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 22/5/2017 của ban thường vụ Huyện ủy về việc phát động đảng viên cán bộ công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cán bộ công chức, lực lượng tuyên truyên viên nắm vững những nội dung cơ bản để phục vụ tốt công tác tuyên truyền tại địa phương.

Minh Tân