Phát huy kết quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được xác định là một trong những giải pháp lớn để xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, Châu Thành đã ghi nhận nhiều kết quả trong xây dựng phong trào, tạo sự chuyển biến toàn diện trong mọi mặt đời sống văn hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.

Responsive image
 

Châu Thành xác định, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, làm cho phong trào thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội.

Để phong trào thật sự lan toả và sâu rộng trong nhân dân, ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của huyện đã đưa phong trào vào Nghị quyết để quán triệt đến từng cán bộ, Đảng viên. Đồng thời triển khai sâu rộng đến tận người dân, về mục đích ý nghĩa cuộc vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, đội thông tin tuyên truyền lưu động, các buổi sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ “phát triển gia đình bền vững”, tổ nhân dân tự quản, các cuộc hội hp sinh hoạt …qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng, tham gia xây dựng của nhân dân.

Kết quả đáng phấn khởi, đó là, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng được mở rộng, hiệu quả, chất lượng ngày càng một nâng cao, thể hiện sự nổ lực rất lớn từ các cấp, các ngành. Đặc biệt, thông qua phong trào, các hoạt động đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các ngành, đoàn thể phát động, từ đầu năm 2019 đến nay, Huyện đã vận động được trên 11 tỷ đồng chăm lo phúc lợi xã hội cho người nghèo trên địa bàn như: cất, sửa chữa nhà đại đoàn kết, khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, tiếp bước đến trường, cất cầu, làm đường, hỗ trợ mai táng phí... giúp cho hàng ngàn người nghèo trên địa bàn có được nơi, ăn chốn ở, ổn định cuộc sống.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa trong địa bàn dân cư. Phong trào  xây dựng gia đình văn hóa được xác định như bước đi nền tảng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa và là thước đo của kết quả xây dựng đời sống văn hóa. Tính đến nay, toàn huyện đã có 39.477/41.003 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 96,2%, trong đó có trên 14.018 gia đình văn hóa tiêu biểu, có 31.563 hộ xây dựng hàng trào, 33.877 hộ có cột cờ. Đặc biệt, từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình làm tốt công tác xã hội từ thiện điển hình như: gia đình ông Nguyễn Hồng Thới, ấp Hòa Phú 4, Thị trấn An Châu, gia đình ông Võ Văn Cửu, ấp Hòa Lợi 2 xã Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Thôi ở xã Cần Đăng, ông Lê Văn Nhỏ ở xã Vĩnh Bình…

Cùng với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, cuộc vận động xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa Nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị đã lan tỏa trong đời sống nhân dân trên địa bàn. Các nội dung, chỉ tiêu đưa ra cụ thể toàn diện hơn, với nội dung trọng tâm là giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy quyền làm chủ, tính tự chủ của cộng đồng, xây dựng môi trường sống cộng đồng trong sạch, lành mạnh. Đến nay, toàn huyện đã có 64/64 ấp giữ vững danh hiệu Ấp Văn hóa, đạt 100%, 05 xã đạt chuẩn Xã Văn hóa Nông thôn mới, 01 thị trấn Văn minh đô thị, 141/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn chú trọng việc củng cố, nâng chất các danh hiệu gia đình, ấp, xã, cơ quan, đơn vị văn hóa và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển nhanh, mạnh, khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong từng hộ gia đình, từng ấp, từng cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa thể thao ngày càng được đẩy mạnh. Công tác xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao ở cơ sở cũng được huyện chú trọng thực hiện. Tính đến nay, Huyện đã có 5/13 xã có Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng được xây dựng mới, trong đó, đã đưa vào hoạt động 3 Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là: xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận và Cần Đăng, có 26 điểm sinh hoạt thể thao 26 ấp. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn tận dụng cơ sở, vật chất, trang thiết bị hiện có tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân.

Song song đó, Huyện còn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở, vật chất, sân bãi tập luyện đối với các môn thể thao quần chúng như: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, dưỡng sinh và cờ tướng… Đến nay có trên 175 câu lạc bộ thể dục thể thao, 105 điểm tập luyện thể thao các loại, trong đó có 64 điểm tập của tư nhân đầu tư quản lý, khai thác, tập trung nhiều ở các môn bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông và thể dục thể hình - thẩm mỹ, thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm, trong đó, có 32% hộ gia đình thể thao, góp phần nâng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,2% so với dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào tại một số địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: phong trào tại một số xã, thị trấn còn chạy theo thành tích, chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa có nhiều mô hình mới, cách làm hay, đáng chú ý là gia đình văn hóa tăng hàng năm nhưng tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại. Trong đám cưới, đám tang, tiệc mừng còn sử dụng dàn âm thanh công suất lớn, quá giờ quy định, đây là những vấn đề đáng quan tâm mà các địa phương cần tăng cường quản lý thực hiện trong thời gian tới.

 

Responsive image
 

Nhìn chung, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện từng bước phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã được. Từ nay đến cuối năm 2019, Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng các phong trào, thực hiện nghiêm việc rút các danh hiệu văn hóa đối với các hộ gia đình vi phạm, tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân tham gia các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thị trấn văn minh đô thị”, “xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới”… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà ./.

Trần Ngân.