Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Công an tỉnh tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình năm 2020
Ngày 30-9-2020, tại Ban ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, Công tỉnh An Giang phối hợp cùng địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội và bạo lực gia đình năm 2020. Đông đảo Nhân dân đến tham dự Hội nghị tuyên truyền.

Responsive image
 

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Minh Triều - Phó Đội trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã  thông tin đến bà con về tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; thông tin bằng việc trình chiếu các đoạn video clip về các vụ án gây dư luận xấu về xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình và người chưa thành niên phạm tội. Song song đó, Công an tỉnh còn tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy, tội phạm cố ý gây thương tích và bạo lực học đường, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, bà con còn được tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; xây dựng và tham gia thực hiện một số mô hình, cuộc vận động do hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai và phát động.

Responsive image
 

Hội nghị tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Lê Hậu