Tổ công tác Ban chỉ đạo "PTTDĐKXDĐSVH" huyện kiểm tra tại An Châu
Ngày 04-07-2019, tổ công tác của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành, do đồng chí Nguyễn Thanh Lam- phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn An Châu.

Responsive image
 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh, phó Chủ tịch UBND thị trấn và các thành viên trong ban chỉ đạo phong trào của thị trấn.

Tại đây, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra về công tác lưu trữ, hồ sơ, biên bản, sổ ghi chép và các nội dung thực hiện các tiêu chuẩn của Ban chỉ đạo phong  trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn.

Responsive image
 

Trong những năm qua thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị trấn đã phát triển không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Đời sống kinh tế của các gia đình từng bước được ổn định và phát triển, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể, phong trào khuyến học khuyến tài, các chính sách xã hội, việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện tham gia đóng góp. Năm 2018, toàn thị trấn có 5630/5949 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,63%.

Sau khi kiểm tra qua các nội dung, Tổ công tác đã đánh giá về hồ sơ, biên bản, sổ ghi chép cơ bản đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung hồ sơ minh chứng chưa đầy đủ. Theo đó, thì từng thành viên trong tổ công tác đã hướng dẫn từng chi tiết cách ghi chép, lưu trữ hồ sơ, biên bản để hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng theo đúng quy định.

Minh Thiện