Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
160 triệu đồng giải ngân đầu năm 2021 cho hộ nghèo và sinh viên An Châu
Phát huy kết quả đạt được trong công tác sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ gia đình hộ nghèo và sinh viên trên địa bàn trong năm 2021. Ngày 06-01-2021, tại UBND thị trấn An Châu, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành phối hợp UBND thị trấn đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay đầu tiên của năm 2021 cho các hộ nghèo và sinh viên trên địa bàn thị trấn.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân nguồn vốn vay cho tổng cộng 11 hộ là đối tượng hộ nghèo và sinh viên trên địa bàn thị trấn với tổng số tiền giải ngân là 160 triệu đồng.

Trong thời gian qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn vay học tập cho sinh viên và giúp cho đối tượng hộ nghèo trên địa bàn thị trấn có nguồn vốn nhỏ để đầu tư mua bán, tăng thêm thu nhập cho gia đình góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương./.

Minh Thiện