Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Trẻ em phải đội mũ bao hiểm khi đi xe gắn máy
Bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông luôn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm và đưa vào trong hệ thống văn bản pháp luật, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định trẻ em trên 6 tuổi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông.

 

Điều này cũng được nêu rõ trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thống kê cho thấy sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên tất cả các tuyến đường, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô-tô, xe gắn máy đã đạt hơn 90%. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện hiện chỉ đạt mức 30-40%. Nguyên nhân là do ý thức của người lớn chưa cao nêu vấn đề bảo vệ trẻ em, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy chưa thực sự được quan tâm. Khá nhiều các bậc phụ huynh lại chủ quan, thờ ơ trước các quy định này, việc sử dụng mũ bảo hiểm chỉ mang tính chất đối phó.

Ngày 19-1-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Để nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với người lớn là 95%, đối với em là 80% vào năm 2020, tại chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm được tổ chức thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen. Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm. Bộ GD-ĐT chỉ đạo sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện…

Thực hiện Chỉ thị số 18 – CT/TW ngày 02/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 29/1/2018 của Ban An toàn Giao thông huyện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” trên địa bàn huyện… Ban An toàn Giao thông huyện Châu Thành xây dựng và quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn huyện, nhất là đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên.

Kế hoạch nêu rõ cần thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đối với trẻ em. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp, hoạt động thống nhất của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều hành; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội gương mẫu chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với trẻ em; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, từng người dân quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với trẻ em và kế hoạch hành động thưc hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018... Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

Kế hoạch được thực hiện gắn với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” cùng với các thông điệp: “Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy”, “Đội mũ cho con trọn tình cha mẹ”, “Nhớ lời cô dặn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện,”… Trong đó Ban An toàn Giao thông huyện chủ trì, phối hợp với các thành viên, đặc biệt là Đài Truyền thanh huyện thường xuyên đăng tải tin tức, các phóng sự, thông điệp, các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đặc biệt chú trọng việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; Các đội nghiệp vụ công an huyện, công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật, Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, nhất là đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện có chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm…

Tai nạn giao thông đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích cho trẻ em tại Việt Nam. Mỗi ngày trôi qua, hàng trăm, hàng ngàn trẻ em đang gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông mà không được đội mũ bảo hiểm. Đây là mối nguy hiểm hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta biết ý thức và cùng nhau hành động.

Thanh Bạch