Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân
Chiều ngày 14-01-2021, Đoàn Hội thẩm nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lý Ngọc Sơn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Trường Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự hội nghị.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Năm 2020, Đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Châu Thành đã tham gia xét xử 250 vụ, tăng 52 vụ so với năm 2019. Quá trình tham gia xét xử, các vị Hội thẩm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, phát huy được vai trò, xét xử độc lập, khách quan, trung thực, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ huyện, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa Tòa án và Đoàn Hội thẩm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ xét xử khi được phân công.

Responsive image
 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lý Ngọc Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các vị Hội thẩm nhân dân huyện Châu Thành cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử, kiến thức pháp luật, sắp xếp thời gian tham gia Hội đồng xét xử khi được phân công. Đồng thời tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Toà án nhân dân tỉnh tổ chức.

Responsive image
 
Responsive image
 

Dịp này, các vị Hội thẩm nhân dân có thành tích trong công tác Hội thẩm năm 2020 được nhận Bằng khen, Giấy khen của Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tỉnh và UBND huyện Châu Thành.

Doãn Hiếu