Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Bình Hòa tạo sức lan tỏa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thời gian qua, với những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Hòa. Từ đó góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát thanh viên: Hồ Phát

         Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, Huỳnh Thanh Hiếu cho biết: “Đảng bộ xã Bình Hòa có 14 Chi bộ trực thuộc với 445 đảng viên đang sinh hoạt. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả, cấp ủy xã đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội. Tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Bên cạnh đó, cấp ủy xã đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn xã ngày càng lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Responsive image

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách

Thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy xã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và theo từng chuyên đề năm. Trong kế hoạch hành động, cấp ủy xã luôn xác định rõ nội dung, cách làm để thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị. Đây cũng là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, 100% chi bộ trực thuộc và 100% cán bộ, đảng viên đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy đảng chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo nên những chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Responsive image

Học tập và làm theo Bác, Chi bộ Trạm y tế chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Nổi bật, trong năm 2020, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị và chuyên đề năm 2020. Qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; tác phong, thái độ phục vụ với nhân dân ngày càng chuyển biến rõ nét, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được Đảng ủy xã quan tâm, chỉ đạo. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, các chi bộ đã thực hiện tuyên truyền được 126 cuộc trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hình thức sinh hoạt chi, tổ hội, họp tổ tự quản...

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Trong năm 2020, các chi bộ đăng ký thực hiện 19 công trình, phần việc học tập Bác, với giá trị làm lợi trên 156 triệu đồng, điển hình như: vận động mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo; xây dựng các tuyến đường hoa; cất, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân; hỗ trợ quà cho người nghèo; lắp đặt hệ thống camera an ninh.... Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, chăm lo tốt đời sống nhân dân, đặc biệt là hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

          Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để xã Bình Hòa tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Trúc Phương