Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Trường Đại học An Giang điều tra xã hội học tại huyện Châu Thành
Sáng ngày 14-10-2020, tại các ấp trên địa bàn thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, các sinh viên trường Đại học An Giang tiến hành điều tra xã hội học về tình hình di cư lao động ngoài địa bàn tỉnh An Giang năm 2020.

Cụ thể, trong đợt điều tra xã hội học lần này, các sinh viên trường Đại học An Giang phối hợp với UBND thị trấn tiến hành phát tổng cộng trên 50 phiếu để trưng cầu ý kiến, thu thập thông tin của hộ gia đình có người di cư trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, điều tra thu thập các nội dung về nguồn thu nhập, mức chi tiêu của hộ gia đình trong 12 tháng qua, mức sống của hộ gia đình so với cộng đồng hiện nay, thu thập thông tin về các thành viên đang sống và làm việc nơi khác trong gia đình, lý do di cư, địa bàn di cư…

Responsive image
 
Responsive image
 

Thông qua việc điều tra xã hội học lần này, với những ý kiến, đề xuất, kiến nghị thu thập được của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn sẽ góp phần làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho các ngành hữu quan trong việc hoạch định và thực thi các chính sách an sinh xã hội cho người di cư tỉnh An Giang ngày càng hiệu quả./.

Minh Thiện