Triển khai văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Ngày 11-7-2019, tại Hội trường UBND xã Cần Đăng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, các điểm truy cập và cung cấp dịch vụ trò trơi điện tử công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê âm thanh trên địa bàn huyện Châu Thành ", cho thành viên Ban Chỉ đạo của huyện và 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Đến dự và triển khai các nội dung tập huấn có đồng chí, Hồ Thị Mộng Thu, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành, đồng chí Nguyễn Thanh Lam, phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Triển khai Nghị định 72/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;  Nghị định 174/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tầng số vô tuyến điện; Nghị định 27/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, và Quyết định số 15/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016 của UBND tỉnh An Giang;… và một số Nghị định khác liên quan đến hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, lĩnh vực bảo vệ môi trường trong quản lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn vượt quá mức quy định, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Qua buổi triển khai, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn huyện Châu Thành tìm hiểu các quy định mới của pháp luật về kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng, nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Phước Thành