Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Tăng cường công tác quản lý đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường
Trong những năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Châu Thành luôn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện.

Từ đầu năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/1/2020 về kiểm tra tài nguyên môi trường năm 2020 và kế hoạch số 19/KH-UBND  ngày 16/1/2020 về việc phát triển ngành tài nguyên môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện…. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường cho bà con nhân dân và các doanh nghiệp. Cụ thể, Phòng đã tổ chức tuyên truyền các nội dung về chủ đề ngày Nước thế giới và ngày khí tượng thế giới là "nước và biến đổi khí hậu" và "khí hậu và nước"; treo 12 băng rôn tuyên truyền trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày " nước thế giới" và "ngày khí tượng thế giới" tại trụ sở các cơ quan hành chính và các nơi đông dân cư; vận động người dân tại địa phương thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi mình sinh sống, cam kết chấp hành việc không đổ rác xuống các dòng sông, kênh, rạch; bảo vệ nguồn nước; đầu tư xây mới, cải tạo hố xí, tháo dỡ cầu tiêu, chuồng trại gia súc không hợp vệ sinh trên sông, kênh rạch; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao và lắp đặt 5 pano tại 5 điểm tuyên truyền với nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh; tổ chức tháng hành động vì môi trường- ngày môi trường thế giới, tổ chức ra quân vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông với hơn 180 lượt người tham gia, đồng thời phát thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh các xã, thị trấn với 22 lượt; tổ chức 02 lớp tuyên truyền hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Nhuận với khoảng 100 người tham dự… Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính được công khai đúng quy định và đầy đủ. Các văn bản pháp luật luôn được cập nhật đảm bảo quyền lợi của người dân và theo quy trình hệ thống văn phòng đăng ký đất đai một cấp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về giải quyết thủ tục đất đai theo đúng trình tự, thủ tục… đến nay, trong lĩnh vực môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đã nhận 20 hồ sơ trả kết quả 20 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; trong lĩnh vực đất đai, có tổng số hơn 9.250 hồ sơ phải thực hiện bao gồm 9048 hồ sơ mới, kỳ trước chuyển sang là 311 hồ sơ. Đến nay, đã hoàn thành hơn 8.900 hồ sơ, chuyển kì sau là 420 hồ sơ, tỷ lệ hoàn thành hồ sơ đạt 100%.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo về các lĩnh vực:  môi trường, khoáng sản, đất đai. Điển hình trong lĩnh vực khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch số 07/ KH- ĐKTLN ngày 3 tháng 3 năm 2020 kiểm tra hoạt động khai thác đất mặt làm nguyên vật liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, qua đó đoàn đã kiểm tra được 15 cuộc, phát hiện 4 trường hợp có dấu hiệu vi phạm tại xã An Hòa, Đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Hòa làm việc với 4 trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Mặt khác, đoàn kiểm tra liên ngành huyện cũng tổ chức 12 cuộc kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, các bãi, vựa kinh doanh cát sông. Qua kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng - bãi vựa cát sông trên địa bàn huyện, các cơ sở xuất trình đầy đủ hồ sơ, thủ tục kinh doanh và hóa đơn mua bán cát sông theo quy định; đoàn cũng tiến hành kiểm tra một đợt đối với đơn vị khai thác cát sông do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép là doanh nghiệp tư nhân Thái Bình, qua kiểm tra đơn vị thực hiện tốt quy định trong vận hành khai thác. Mặt khác, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp công dân theo quy định, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp 12 lượt công dân. Đồng thời cũng tiếp nhận 7 đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai và 2 đơn phản ánh trong lĩnh vực môi trường đến nay đã giải quyết theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm như: đảm bảo số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn không quá 3% và thời gian trễ hạn không quá 10% thời gian theo quy định; thẩm định phương án khai thác quỹ đất, công trình cấp thẩm quyền phê duyệt đối với các khu đất công đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt. Kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn theo đúng quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiểm tra và xử lý việc chuyển mục đích trái quy định pháp luật của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã- thị trấn; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức phong trào tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường đi đôi với quá trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động, phong trào tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường như: Chiến dịch làm cho thế giới sạch, hơn tổ chức các hoạt động phong trào tuyên truyền về bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa; các hoạt động truyền thông về ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường…./.

Bích Thủy