Châu Thành 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố đến nay đã tròn nữa thế kỷ. Năm mươi năm qua soi rọi vào hành trình xây dựng đất nước, “những lời nhắn lại trước lúc đi xa” của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc.

Responsive image
 

      Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những lời huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người xây dựng tinh thần đoàn kết, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

        Nhìn lại chặng đường đã qua, 50 năm sau ngày Bác đi xa, trải qua nhiều thời kỳ kháng chiến khóc liệt cho đến ngày nay, Đảng bộ huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, quan tâm chăm lo xây dựng thế hệ trẻ, xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phong cách, tác phong quần chúng, trọng dân, biết lắng nghe dân nói. Những kết quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

          Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Châu Thành là một địa bàn rất khó khăn phức tạp vì gần trung tâm đầu não của địch, cách xa căn cứ của tỉnh, là địa bàn trọng điểm bình định của địch, bị kìm kẹp rất nặng nề với những trận càn khốc liệt, làm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị tra tấn, tù đày, thương tật suốt đời. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên ra sức xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng cơ sở cách mạng trong dân, đẩy mạnh công tác tôn giáo vận, binh vận; từng bước xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, vừa tuyên truyền, vừa vũ trang đánh địch, phá kìm, trừ gian, diệt tề, vừa gây dựng cơ sở, củng cố lực lượng, vừa bảo vệ Nhân dân. Từ đó, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ cách mạng, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn của “lòng dân, sức dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng quê hương.

Responsive image
 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ Châu Thành tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết lập và củng cố chính quyền Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, ổn định an ninh trật tự, dồn sức vào công cuộc xây dựng với muôn vàn khó khăn, vừa khắc phục hậu quả sau chiến tranh vừa cải tạo xã hội, khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế… và từng bước gặt hái được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Trước năm 1976, huyện chỉ có 200 ha lúa 2 vụ, năng suất 2 tấn/ha, lúa mùa nổi 56.695 ha, năng suất 1,2 tấn/ha, sản lượng 74.103 tấn/năm. Đời sống người dân rất bấp bênh, phải chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, không thuốc chữa bệnh. Trải qua 40 năm phấn đấu, đến năm 2015 diện tích trồng lúa tăng lên 76.849,3 ha, sản lượng lương thực đạt 486.456 tấn, thuộc nhóm dẫn đầu cả tỉnh; thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng/người/năm. Huyện đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của Nhân dân. Đến nay có 4 xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã An Hòa đang chờ công nhận trong năm 2019. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, nhất là về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, dạy nghề giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, trợ cấp xã hội, chính sách vay vốn... Hơn 40 năm qua, huyện đã xây cất hàng trăm ngàn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, đã xóa nhà ở tre lá tạm bợ; xây dựng trên 400 cây cầu; lộ giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa, giao thông trong và ngoài huyện thuận lợi. Bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên.

 

Responsive image
 

Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng, Đảng bộ Châu Thành luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực bản lĩnh để lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng huyện nhà không ngừng phát triển. Năm 1944, Chi bộ đầu tiên của huyện được thành lập tại xã Bình Hòa có 7 đảng viên, đến 1982 Đảng bộ có 218 đảng viên, đến nay đã có trên 4.390 đảng viên với 54 chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ huyện đã trải qua 11 kỳ đại hội, qua mỗi chặng đường, Đảng bộ luôn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức hoạt động, sáng tạo trong cách làm. Công tác chính trị tư tưởng được xem là nhiệm quan trọng. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong Đảng bộ đã góp phần cảnh báo, ngăn ngừa và khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên từng bước chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Công quy hoạch đội ngũ kế thừa được cấp ủy chăm bồi và thực hiện đúng quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm thực hiện, góp phần chấn chỉnh những hạn chế, thiết lập kỷ cương, nền nếp trong Đảng, kịp thời xử lý giáo dục đảng viên vi phạm. Các tổ chức cơ sở Đảng hoạt động theo quy chế, quy định, Điều lệ Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của Bí thư chi bộ và các cấp ủy, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Hàng năm các tổ chức cơ sở Đảng giữ được danh hiệu trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 95 % trở lên. 

Nhận thấy công tác bồi dưỡng thế cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn cho thanh niên trong toàn hệ thống chính trị, tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, nhằm xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng, mục đích, có hoài bảo ước mơ, cống hiến. Qua các phong trào lựa chọn xây dựng đội ngũ kế thừa cho Đảng. Quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng cuối cùng trong bản Di chúc, thời gian không ngừng trôi với biết bao sự biến đổi và phát triển của đất nước, dân tộc và quốc tế, song những chỉ dẫn của Người trong Di chúc vẫn mãi còn in đậm trong trái tim, khối óc của mọi người dân Việt Nam, nhất là cán bộ, đảng viên trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Nhìn lại chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trong đó hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, một chặng đường với biết bao khó khăn, thử thách, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, gian khổ, tự hào, vững tin tiếp bước những chặn đường xây dựng quê hương Châu Thành ngày một phát triển giàu đẹp.

Trúc Phương