Công an và Hội Phụ nữ huyện tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội
Ngày 6-6-2018, Công an huyện Châu Thành phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tện nạn xã hội” giai đoạn 2017 – 2020 và năm 2018.

Responsive image
 

Đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Trường Huấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Thanh Hà – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Trần Minh Triển – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các đội nghiệp vụ - Công an huyện, công an và Hội Liên hiệp Phụ nữa các xã, thị trấn. Thượng tá Phan Thu Đông – Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các xã, thị trấn sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tội phạm ngay từ trong gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2020”; Chủ động và kịp thời trong phối hợp phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến xâm hại quyền lợi, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em; Nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình và địa bàn khu vực đông dân cư…

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01 của Huyện sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và các xã, thị trấn. Tổ chức Hội thi hoặc sân khấu hóa về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Tổ chức truyền thông với chủ đề “bạo lực học đường – thực trạng và giải pháp”…
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Trường Huấn – phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Xây dựng xã hội lành mạnh là yêu cầu, mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đồng chí đề nghị các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 giữa Công an và Phụ nữ huyện, các xã, thị trấn phải được triển khai thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng. Cần nâng cao nhận thức và kiến thức cho các cấp hội trong công tác vận động, tuyên truyền; Thường xuyên sơ kết, đánh giá khách quan kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng khắc phụ để mang lại hiệu quả cao nhất…

Thanh Bạch