Châu Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết việc thực hiện Thông báo số 312 – TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư
Sáng ngày 9-7-2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và sơ kết việc thực hiện Thông báo số 312 – TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

Responsive image
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hương - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; Đồng chí Đặng Văn Hòa – phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trước hết là Bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Các cấp ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tổ chức Đảng luôn nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên, ý thức tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

Responsive image
 

Đối với việc triển khai Điều lệ Đảng, Đảng bộ đã kịp thời quán triệt Điều lệ Đảng khóa XI, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Từ đó tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức trong việc thi hành Điều lệ Đảng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời tăng cường sự đoàn kết và tính thống nhất trong Đảng bộ. Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Tính đến tháng 6/2019, Đảng bộ huyện có 54 chi, đảng bộ trực thuộc và 210 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn huyện có 4.393 Đảng viên.

Về việc thực hiện thông báo số 312-TB/TW ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng ngồn cán bộ kiểm tra, Đảng bộ huyện luôn thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Việc luân chuyển được tiến hành đúng chủ trương, nguyên tắc, quy trình, quy định và hướng dẫn. Đối tượng luân chuyển đều đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín. Đến nay trong quá trình thực hiện chưa xuất hiện biểu hiện tiêu cực. Các cán bộ được luân chuyển đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn học hỏi, trao dồi và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Qua 03 năm luân chuyển đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với những kết quả đạt được thì huyện Châu Thành vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện Thông báo số 312 – TB/TW của Ban Bí thư như: Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, việc xử lý còn chậm so với yêu cầu; Vẫn còn đảng viên chưa mạnh dạn đấu tranh trong xây dựng nội bộ; Một vài cấp ủy viên đôi lúc vẫn chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa nâng cao kiến thức, nắm vững những nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; Cán bộ được luân chuyển đã có nhiều nỗ lực nhưng do công việc mới nên còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành…

Responsive image
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: “Cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng với tinh thần nâng cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu và đảng viên; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, có giải pháp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống và đáp ứng trước yêu cầu của sự phát triển; Thực hiện tốt quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phòng chống những biểu hiện suy thoái tự chuyển biến, tự chuyển hóa; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy với ý thức phát huy tinh thần kỷ luật kỷ cương; Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngủ cán bộ đảng viên; Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát; Duy trì, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…”.

Thanh Bạch