Huyện đoàn Châu Thành tổ chức tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành năm 2018
Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Ban Chấp hành huyện đoàn Châu Thành tổ chức buổi tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành năm 2018 tại Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Thành. Đồng chí Mai Hòa Phúc, Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành đến tuyên truyền.

Responsive image
 

Tại buổi tuyên truyền, hơn 40 em học sinh và các bạn đoàn viên thanh niên đã nghe về 20 tiêu chí và 59 chỉ tiêu theo Quyết định số 1958 ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới; yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành; những nội dung cơ bản về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới….Một số hoạt động đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018…

Thông qua công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Bích Thủy