Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước
Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động luôn được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành triển khai với những bước phát triển mới, ngày càng hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng hiệu quả, ngày càng được nhân rộng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Responsive image
 

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020, Mặt trận và các Hội đoàn thể huyện đã triển khai và phát động phong trào thi đua thu hút nhiều đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương. Các phong trào thi đua luôn bám sát với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có sự đổi mới về hình thức và nội dung và đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể, trong những năm qua, trên cơ sở kế thừa và phát triển thành quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ các cấp trong huyện cùng các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mang lại hiệu quả tích cực trên các mặt đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đến nay, toàn huyện có 97% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% ấp văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 85%; công nhận mới 05 xã “Văn hóa nông thôn mới”. Công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ huyện đặc biệt quan tâm bằng việc phát động phong trào gảm nghèo của Thủ tướng Chính phủ  với chủ đề “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 5 năm qua (2015 – 2020), Mặt trận Tổ quốc cùng với cả hệ thống chính trị huyện đã tập trung vận động Vận động quỹ “Vì người nghèo - an sinh xã hội” được 99 tỷ 640 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ, đã đã cất 1.006 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 155 căn; trợ giúp đột xuất cho 67.146 lượt hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, rủi ro trong cuộc sống; cất mới 40, sửa chữa 45 cầu nông thôn.

Responsive image
 

Đoàn thanh niên đã có nhiều giải pháp thiết thực cụ thể, đổi mới nâng cao hiệu quả hai phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn, đó là “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc”  và “Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Lực lượng Đoàn viên thanh niên trong huyện luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Đảng và nhà nước và địa phương phát động, chủ động phối hợp các lực lượng xã hội khai thác hiệu quả các nguồn lực đồng hành chăm lo đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và xã hội như: hiến máu cứu người được 5.314 đơn vị máu; xây mới và sửa chữa 53 căn nhà Nhân ái có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn hướng nghiệp cho trên 10.200 đoàn viên thanh niên, hỗ trợ vốn 30 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Từ đó, phát huy được vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ trong huyện thường xuyên triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức; tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thường xuyên củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như: tổ tiết kiệm nuôi heo đất, tiết kiệm mừng xuân, hùn vốn xoay vòng, theo mùa vụ... được 108 tổ, với hơn 1.549 hội viên, đến nay đã trao số tiển tiết kiện trên 3,8 tỷ đồng đến các hội viên.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ dạy nghề, vốn, kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vận động hội viên chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại hoặc cây ăn trái. Nét nổi bậc trong phong trào là số hộ sản xuất - kinh doanh giỏi, giải quyết việc làm ngày càng tăng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiện toàn huyện có trên 9.203 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Responsive image
 

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thường xuyên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tạo động lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cựu Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong 5 năm qua, đã vận động các nguồn lực xây dựng 02 căn nhà  “Nghĩa tình đồng đội”, số tiền 100 triệu đồng. Từ kết quả phong trào thi đua đã thạt sự nâng cao đời sống nhiều gia đình hội viên, hộ nghèo trong CCB giảm, xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tấm gương sáng vượt khó, vươn lên làm giàu hợp pháp như: hội viên Nguyễn Thanh Phong xã Hòa Bình Thạnh, ông Bùi văn Khoắn xã An Hòa đã vận động cất nhà cho hộ nghèo, hiến máu nhân đạo; ông Nguyễn Văn Bét thị trấn An Châu tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, đã có 15 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Riêng đối với Liên đoàn Lao động, Phong trào Thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo” và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một trong những phong trào thi đua tiêu biểu của tổ chức Công đoàn được cán bộ viên chức lao động hưởng ứng tham gia thực hiện.

Có thể thấy, trong các phong trào thi đua yêu nước luôn có vai trò của MTTQ và các đoàn thể, đã tích cực hưởng ứng góp phần chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và người nghèo. Phát huy những kết quả đó, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Châu Thành là huyện nông thôn mới và ngày càng phát triển giàu đẹp.        

Trúc Phương