Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành đã triển khai nhiều hoạt động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển, đặc biệt là chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Responsive image
 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt nam huyện Châu Thành, ông Đoàn Hồng Danh cho biết: “Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc huyện bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai các hoạt động. Cụ thể như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Đồng thời, phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Qua đó tạo sức lôi cuốn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia”.

          Trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong huyện luôn động viên, khuyến khích người dân phát huy nguồn lực, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả tốt. Đến nay, huyện đã có 05/12 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, đó là: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa. Thị trấn An Châu tiếp tục giữ vững danh hiệu Văn minh đô thị. Toàn huyện có có 39.725/41.045 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa (đạt 96,78%), có 13.917 gia đình văn hóa tiêu biểu, có 31.432 hộ xây dựng hàng rào, 33.666 hộ làm cột cờ; có 63/63 ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa. Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận trong huyện vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới như: Mô hình “Lắp đặt camera an ninh” tại xã Vĩnh Bình, thị trấn An Châu; Mô hình làm đèn đường “3 trong 1” ở các xã, thị trấn theo tiêu chí nông thôn mới; Mô hình thu gom rác thải đạt hiệu quả thiết thực hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường xã Cần Đăng, Vĩnh An; Mô hình đèn hoa ở xã Vĩnh Bình; Mô hình trồng hoa các tuyến đường trên toàn huyện; Mô hình giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy...

Responsive image
 

Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tạo sự đồng thuận, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để mở rộng các hoạt động đến từng địa bàn dân cư. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là vận động quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội”, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực vận động, tiếp nhận quà và tiền trên 32,2 tỷ đồng. Qua đó thực hiện cất mới 183 căn, sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 10.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; khám bệnh và cấp thuốc cho trên 4.000 người; vận động quỹ an sinh xã hội cất mới 08 cây cầu, nâng cấp trên 62 km đường nông thôn trên.

Ðáng chú ý, năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cả nước bước vào cuộc chiến đầy khó khăn, thử thách, Mặt trận Tổ quốc huyện đã khẳng định được vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống dịch. Qua 02 đợt chống dịch, Mặt trận huyện đã phát động vận động 01 ngày lương trong cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp hơn 930 triệu đồng. Huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch với số hàng hóa và tiền mặt hỗ trợ trên 2.200 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các điểm cách ly... đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức giám sát các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở 13 xã, thị trấn. Qua giám sát các xã, thị trấn đều thực hiện tốt việc chi trả, được nhân dân tin tưởng. Bên cạnh đó, đã tổ chức giám sát việc vi phạm cất nhà lều trại trên sông, kênh, rạch tại xã Bình Hòa; giám sát xây dựng công trình nhà vệ sinh các điểm trường; giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân của xã Bình Hòa và Cần Đăng...

Responsive image
 

Có thể khẳng định, thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân. Từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Châu Thành, ông Đoàn Hồng Danh cho biết: “Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Trúc Phương