An Giang: Tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy
Để khắc phục tình trạng thiếu sót và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở bắt buộc và để giảm tình trạng quá tải của Cơ sở.

 

Ngày 01/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy, áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở bắt buộc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại người sử dụng trái phép chất ma túy trước khi đưa vào Cơ sở, tránh tình trạng đưa vào Cơ sở lần thứ 2, thứ 3 đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định đã được Cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy nhưng địa phương không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định.

Cở sở chỉ tiếp nhận: người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định lần đầu, chưa bị áp dụng biện pháp quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào để tư vấn tâm lý, cắt cơn, giải độc; người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định lần 2 đã áp dụng biện pháp quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bị tái nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Công an các địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định đã hoàn thành xong việc cắt cơn nghiện, giải độc và xác định tình trạng nghiện từ Cơ sở, để tiếp tục quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định (trừ các trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thuộc diện bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP).

Khi bàn giao đối tượng vào Cơ sở, Công an cấp huyện phải điện thoại thông báo trước để Cơ sở kết hợp thực hiện các thủ tục tiếp nhận người mới và bàn giao đối tượng đã hoàn thành việc cắt cơn nghiện, giải độc với thời gian ở tại Cơ sở tối thiểu là 30 ngày. Trường hợp do yêu cầu công tác điều tra Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị lưu giữ tại Cơ sở nhưng không quá 90 ngày.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình tại Cơ sơ để có biện pháp xử lý. Kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi quá khích, lôi kéo, kích động, phá hoại tài sản, chống người thi hành công vụ hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật để người nghiện ma túy, gia đình người nghiện và người dân hiểu biết đầy đủ các quy định của nhà nước về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

Cơ sở thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn tâm lý, nắm bắt thông tin, tư tưởng của đối tượng để hạn chế và tránh tình trạng đối tượng manh động, gây rối an ninh trật tự, bỏ trốn tập thể./.

Nguyễn Hùng - Văn phòng HĐND tỉnh