Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành cất mới 183 căn nhà cho hộ nghèo trong năm 2020
Trong năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cùng với các tổ chức thành viên và các xã, thị trấn đã vận động và tiếp nhận quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội trên 32 tỷ 284 triệu đồng.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Responsive image
 

Từ nguồn quỹ đó, đã cất mới 183 căn nhà Đại đoàn kết, sữa chữa 19 căn nhà, thăm hỏi tặng quà Tết 10.143 lượt hộ, hỗ trợ đột xuất 17.458 lượt hộ khó khăn và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trên 4.046 lượt người. Thực hiện công tác an sinh xã hội, năm 2020, Châu Thành đã chi trên 11 tỷ 200 triệu đồng cất mới 08 cây, sửa chữa 38 cây cầu nông thôn, rãi đá, cát đường giao thông nông thôn, chi phí chuyển bệnh giúp bệnh nhân nghèo…

Responsive image
 
Responsive image

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện công tác vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân trên cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Minh Thiện