Chúc mừng năm mới 2019!!!
Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra công tác chuẩn bị xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Bình Hòa
Ngày 11 – 4, Bà Hồ Thị Mộng Thu – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin cùng Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại Bình Hòa.

Responsive image
 

Thực hiện lộ trình xây dựng “Xã Văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả, qua hai năm thực hiện 5 tiêu chuẩn “xã Văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới”, đến nay có 6/6 ấp giữ vững danh hiệu văn hoá, 5 Trường đạt chuẩn văn hóa, 5 cơ quan văn hóa, toàn xã có 5.115/5.175 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 98,84%. Toàn xã có 93,78% số hộ treo Ảnh Bác, số hộ làm hàng rào, cột cờ theo tiêu chuẩn, đạt 76,85%. Trong hai năm 2016 – 2017, địa phương đã vận động trên 13,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ quà tết, trợ cấp đột xuất cho trên 10.000 trường hợp, cất mới 95 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, cận nghèo. Đến nay, toàn xã không còn nhà xiêu vẹo, dột nát, có 99,92% hộ sử dụng điện, 92,56% hộ sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 88,59 %, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 69,82%;... Thực hiện cất mới 8 cây cầu, nâng cấp sửa chữa 1 cây cầu, nâng cấp, rãi đá trên 22km đường nông thôn, láng nhựa tuyến Mặc Cần Dưng chiều dài gần 6km, lắp đặt tuyến đèn đường Mặc Cần Dưng chiều dài 6km, kinh phí gần 200 triệu đồng…Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,71%, đạt theo chỉ tiêu quy định.... thu nhập bình quân đầu người tại xã là 40,7 triệu đồng/người/năm”… Theo thống kê, rà soát, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí, 40/49 chỉ tiêu theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới….

Nhìn chung, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn của “Xã văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới”. Công tác kiểm tra nhằm tập trung việc hướng dẫn Ban chỉ đạo phong trào của xã và các ấp về công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ minh chứng có liên quan đến các phong trào, việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo của xã và Ban vận động các ấp trong thực hiện phong trào. Qua đó, tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Trúc Phương