Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Kinh tế - xã hội Châu Thành tiếp tục phát triển
Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà diễn ra trong tình hình khó khăn, đầy thách thức như thị trường nông sản luôn biến động, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Responsive image

Tượng đài Sức sống bình yên tại công viên Châu Thành

Thế nhưng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, sự quyết tâm của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế - xã hội Châu Thành vẫn đạt được những kết quả nhất định, tạo đà vững chắc trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020. Trong 15 chỉ tiêu Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện, đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu; còn lại chỉ tiêu phát triển xã Vĩnh Bình trở thành thị trấn đang lập đề án.

Kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng hợp lý. Trong đó sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chủ lực trong nền kinh tế của huyện nhà. Tổng diện tích gieo trồng trên 83.512 héc-ta, trong đó lúa 80.741 héc-ta, màu là 2.770 héc-ta. Năng suất lúa bình quân cả 3 vụ ước đạt trên 6,24 tấn/héc-ta, tổng sản lượng lúa khoảng 503.930 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, diện tích lúa áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” và  áp dụng “1 phải, 5 giảm” ngày càng mở rộng, chiếm tỷ lệ cao so với diện tích xuống giống. Công tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo cánh đồng lớn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng được nông dân thực hiện tốt. Tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến gần 972.524 con, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, không để xảy ra dịch bệnh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với giá trị sản xuất trên 3.515,5 tỷ đồng. Phát triển mới 19 cơ sở, 74 lao động, vốn đầu tư 1,76 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 1.066 cơ sở, thu hút 2.573 lao động làm việc. Thương mại, dịch vụ từng bước ổn định và tiếp tục phát triển. Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

Về văn hóa – xã hội cũng có những chuyển biến tích cực. Giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công tác chống bỏ học, tỉ lệ học sinh bỏ học được khống chế dưới mức của kế hoạch, công tác huy động học sinh ra lớp thực hiện tốt, tập trung nhiều biện pháp để nâng cao cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2017-2018, tỷ lệ huy động học sinh đến trường như sau: nhà trẻ 119/220 cháu, chiếm tỷ lệ 54,09%; mẫu giáo 4.495/4.500 cháu, chiếm tỷ lệ 99,89%; tiểu học 14.771/14.680 học sinh, đạt tỷ lệ 100,62%; trung học cơ sở 9.101/9.530 học sinh, chiếm tỷ lệ 95,50%. Trong năm, trường THCS Vĩnh Thành được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia; toàn huyện hiện có 09/55 trường, chiếm tỷ lệ 16,36%. Công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người luôn được chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ để hạn chế tối đa số ca mắc các dịch bệnh thấp nhất; công tác khám chữa bệnh và an toàn tiêm chủng được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; công tác quản lý, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, từ đó góp phần chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, nâng cao hiệu quả của việc phòng và chữa bệnh. Tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân chiếm 3,45. Toàn huyện hiện có 126.375 người tham gia BHYT, đạt 74,12% dân số. Các hoạt động  về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông cũng từng bước thực hiện tốt, đã góp phần tổ chức thành công các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, truyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,… nâng cao đời sống văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao, tạo tinh thần phấn khích trong quần chúng nhân dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, theo đó đã giải quyết việc làm cho 5.681 lao động; giúp 324 hộ thoát nghèo, giảm 211 hộ cận nghèo; Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, đúng quy định.

Responsive image

Cánh đồng lúa sản xuất vụ Đông Xuân 2018 của nông dân Châu Thành

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, công tác thanh tra – phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính,… thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện nhà. Trong thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phục vụ nông thôn, tăng cường công tác khuyến công; kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thương mại dịch vụ đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tăng cường công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tệ nạn xã hội. Chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao. Giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực. Cụ thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 có 13 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu kinh tế có 4 chỉ tiêu, chỉ tiêu xã hội có 09 chỉ tiêu.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch. Trên tinh thần đó và dựa vào dự báo về những thuận lợi, khó khăn trong tỉnh và của huyện, với lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, cùng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, từng bước đưa nền kinh tế -  xã hội của huyện nhà phát triển ổn định và bền vững./.

Hồ Phát