Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Đảng bộ xã Cần Đăng - Đại hội đại biểu lần thứ XVII Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 20-05, Đảng bộ xã Cần Đăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các Đồng chí Nguyễn Minh Thống, Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện Ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành; Đồng chí Bùi Văn Sơn, phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành; Đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng cùng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ xã và 129 đại biểu về tham dự đại hội.

Responsive image
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân xã Cần Đăng đã phát huy đoàn kết, năng động, sáng tạo của xã anh hùng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kết quả thực hiện đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận. Xã cũng đã phát huy thế mạnh của sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đồng thời công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng tạo động lực cho nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn xã có 134, thu hút khoảng 295 lao động (tăng 30 cơ sở so nhiệm kỳ trước). Cơ sở thương mại, dịch vụ toàn xã có 732 (tăng 47 cơ sở so nhiệm kỳ trước) thu hút 1.830 lao động. Các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; Hoạt động an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tốt việc tuyên truyền và triển khai các chủ trương, Nghị quyết. Qua đó đã nổi lên nhiều phong trào thiết thực, đạt hiệu quả cao như đã vận động quỹ “Ngày vì người nghèo – Xã hội từ thiện” với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Lĩnh vực xã hội từ thiện cũng được đông đảo Nhân dân trong và ngoài xã hưởng ứng đóng góp 7 tỷ 850 triệu đồng. Về công tác xây dựng Đảng, Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, đến nay đã phát triển được 70/75 đảng viên (đạt 93,3 % so với Nghị quyết). Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt và thường xuyên, góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Responsive image
 

Đại hội Đảng bộ xã Cần Đăng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường đoàn kết, dân chủ; phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội; tiếp tục đổi mới đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội; hoàn thành Bộ tiêu chí nâng cao trong xây dựng Nông thôn mới”, Đảng bộ xã Cần Đăng tiếp tục kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu đã đạt được, phấn đấu hướng đến các mục tiêu: Sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện bền vững, có khả năng cạnh tranh cao; Khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghệ chế biến, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, hỗ trợ làng nghề phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tiến bộ, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; Hạ tầng cơ sở nông thôn từng bước hoàn thiện, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và cùng hưởng lợi; Xây dựng thành công Nông thôn mới nâng cao toàn diện văn minh gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát triển các nguồn quỹ Khuyến học - khuyến tài nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo; Vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các mô hình công nghệ cao, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Responsive image
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cần Đăng lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ 4 đồng chí. Đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Đại hội còn bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, gồm 13 đồng chí chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phước Thành