Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Xã Cần Đăng bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Ngày 15-10-2020, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Cần Đăng tổ chức hội nghị bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Tham dự có ông Phan Văn Dân, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Cần Đăng; ông Trần Đăng Khoa, phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Cần Đăng cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo giảm nghèo và 5 trưởng ấp.

Buổi bình xét đã thông qua danh sách dự kiến các hộ được xét thoát nghèo và cận nghèo vào cuối năm 2020; danh sách các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh mới, hộ thoát cận nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo chuyển cận nghèo… Việc bình xét được tiến hành theo tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo chuẩn mới. Qua đó, chuẩn hộ nghèo, cận nghèo có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 như sau: hộ nghèo khu vực nông thôn đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng là 700.000 đồng trở xuống; có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đâu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản trở lên.

Responsive image
 

Qua một buổi bình xét trên tinh thần dân chủ, khách quan và đúng quy trình, Ban chỉ đạo đã cơ bản thống nhất toàn xã bổ sung mới trong năm 2021 có 02 hộ cận nghèo và 21 hộ nghèo. Như vậy trong năm 2021, xã Cần Đăng còn 88 hộ nghèo, 336 hộ cận nghèo.

Phước Thành