Đảng ủy thị trấn An Châu tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 11 năm 2018
Chiều ngày 05-11-2018, tại hội trường UBND thị trấn, Đảng ủy thị trấn An Châu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng cho Đảng viên, cán bộ ngành đoàn thể và Ban Chi ủy các ấp, các trường trực thuộc Đảng ủy thị trấn. Đến dự và cũng là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Phan Thành Phương- UVBTV Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy thị trấn.

Responsive image
 

Tại đây, các đại biểu được thông tin các nội dung như: Quy định số 06-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về một số điểm kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo; Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm; Hướng dẫn số 16- HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban tổ chức TW về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp….

Thông qua việc sinh hoạt chính trị tư tưởng sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên thị trấn nắm vững nội dung quan điểm của Đảng và nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ để thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Minh Thiện