Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Bình sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày 6-7-2018, Đảng bộ xã Vĩnh Bình tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Responsive image
 

Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành; Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện ủy viên, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Bình đã vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng diện tích đất canh tác lúa là 3.623,2 hecta, năng suất bình quân đạt 6,45 tấn/hecta, đạt 101,9% so với Nghị quyết; Tiểu thủ công nghiệp xây dựng ngày càng phát triển, đến nay có 47 cơ sở tăng 16 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; công tác văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, sự nghiệp giáo dục – đào tạo được quan tâm đầu tư; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thực hiện tốt; các chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã phấn đấu đạt được 11/19 tiêu chí. Trong công tác xây dựng đảng: Đảng ủy xã đã tập trung triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên các nội dung Nghị quyết của TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đạt được nhiều kết quả. Công tác vận động quần chúng luôn phát huy hiệu quả. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã phát triển được 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay của toàn xã là 195 đảng viên.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Vĩnh Bình đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ đầu. Từ đó đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong nữa nhiệm kì còn lại như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp tại địa phương; đôn đốc tạo điều kiện để Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình phát triển; Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; thực hiện tốt các tiêu chuẩn của đô thị loại V phấn đấu năm 2019 được công nhận thị trấn Vĩnh Bình; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên theo tinh thần nghị quyết TW 4 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Quan tâm thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; phấn đấu 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng theo kế hoạch đề ra.

Dịp này, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã khen thưởng cho 7 Chi bộ và 17 đảng viên vì đã có thành tích trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.

Minh Tân