Huyện ủy Châu Thành tiếp đoàn công tác Ban kinh tế trung ương
Ngày 6 – 9, Đoàn công tác Ban kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Huyện ủy Châu Thành về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đi cùng đoàn có đồng chí Lê Văn Nưng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – TUV, Bí thư huyện ủy; TT huyện ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện.

Responsive image
Đồng chí Triệu Tài Vinh – Phó ban kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
 
Responsive image
Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – Bí thư huyện ủy Châu Thành phát biểu tại buổi làm việc
 

Theo báo cáo của Huyện ủy Châu Thành, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tín dụng chính sách xã hội, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời, đầu tư phát triển sản xuất, góp phần thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính  sách xã hội huyện đã tích cực hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai, quán triệt sâu rộng tới cán bộ và nhân dân về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương đảng. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội có nhiều thay đổi, tạo điều kiện để Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ nhân dân. Tính đến ngày 30/6/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ủy thác cho 51 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã quản lý 326 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ ủy thác là 279,923 tỷ đồng, nợ quá hạn 3,077 tỷ đồng, chiếm 1,1% trong tổng dư nợ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp Huyện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội từ khi có Chỉ thị 40 là 3 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách, tăng 3 chương trình so với năm 2014, với hơn 14.953 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ việc làm, cho vay học sinh, sinh viên và xuất khẩu lao động có thời hạn…Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, 5 năm qua đã giúp cho trên 5.931 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất, kinh doanh, góp phần giúp cho 1.712 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho 759 lao động, hỗ trợ hơn 5.324 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW tại địa phương. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với Ban Kinh tế Trung ương để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương đảng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 40 của cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành trong thời gian qua. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị đến các tầng lớp nhân dân; lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo và tạo việc làm; Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ động thực hiện quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; tăng cường tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ theo các quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội cho đội ngũ làm tín dụng chính sách. Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương... 

Responsive image
Đoàn công tác có buổi khảo sát thực tế tại xã Vĩnh Hanh
 
Responsive image
Đoàn công tác tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hanh
 

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã có buổi khảo sát thực tế cơ sở tại xã Vĩnh Hanh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương đảng tại cơ sở. Dịp này, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã trao tặng 10 xuất quà đến các hộ nghèo tại địa phương.

Trúc Phương