Kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận
Ngày 4-10-2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện Châu Thành do đồng chí Hồ Trường Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị; đồng thời thời kiểm tra công tác triển khai lãnh đạo, quán triệt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện Quyết định số 04/2000/QĐ –BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo…Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân cở sở của đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận được thực hiện tốt. Đơn vị đã thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động và trong quản lý sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt việc công khai minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức và viên chức…

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Trường Huấn - đánh giá cao tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận trong thời gian qua và đề nghị nhà trường cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn công tác, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo để gửi về Ban chỉ đạo trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận cần ghi biên bản đầy đủ các nội dung trong các buổi họp chi bộ; cần khuyến khích cán bộ, viên chức đơn vị tham gia phát biểu ý kiến nhiều hơn trong các cuộc họp; cần nghiên cứu thêm bộ Luật lao động để đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi cho người lao động…

Minh Tân