Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành tổ chức hội nghị hướng dẫn việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện tại các cơ quan, đơn vị
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiều ngày 17-02-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị với các cơ quan tổ chức đơn vị để phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện và hướng dẫn việc giới thiệu người ra ứng cử.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Đến dự có ông Đoàn Hồng Danh- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; bà Trần Kim Huối- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Responsive image
 

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND và hướng dẫn quy trình, biểu mẫu giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Responsive image
 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 người với 10 đơn vị bầu cử. Trong đó đảm bảo tỷ lệ nữ là 27/63 đại biểu đạt tỷ lệ 42,8%, đại biểu trẻ là 23/63 đạt 36,5%. Đại biểu là người ngoài Đảng 8/63 đạt 12,6%, đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử là 20/63 đại biểu đạt tỷ lệ 31%.

Minh Thiện