Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I năm 2016
Sáng ngày 15-03-2016, Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Châu Thành tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I/2016 cho 192 đồng chí quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên với tổng số tiền trên 63 triệu đồng.

Responsive image
 

Tại buổi sinh hoạt, các quân nhân dự bị được thông tin nhanh một số nội dung cơ bản về: Tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian gần đây; Công tác quân sự - quốc phòng địa phương quý I và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của quân nhân dự bị, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh động viên. Qua đây, quân nhân dự bị thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Đây cũng là dịp để Ban chỉ huy quân sự Huyện kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng quân nhân dự bị, nắm chắc số lượng, chất lượng, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu, sắp xếp, kiện toàn biên chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phước Thành