Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên
Sáng 10-10-2018, hơn 80 đại biểu đại diện các ban xây dựng Đảng, các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy thuộc Trung ương tháng 10 năm 2018.

Responsive image
 

Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến tại 272 điểm cầu trong cả nước. Điểm cầu huyện Châu Thành do đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau 5 năm Ban Chỉ đạo được thành lập, nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngoài ra, đại biểu tại các điểm cầu còn được thông tin nhanh về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

Responsive image
 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy thuộc Trung ương trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 9 tháng đầu năm 2018, những mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành trong những tháng cuối năm; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn Quý