Kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu 19.1 về quốc phòng tại xã An Hòa
Ngày 7-6-2019, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh An Giang do Thượng tá Nguyễn Văn Thúc – Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu 19.1 về xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh – rộng khắp” và hoàn thành các tiêu chí về quốc phòng trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã An Hòa.

Responsive image
 

Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Hòa đều xây dựng kế hoạch tuyển quân, thành lập Hội đồng xét tuyển nghĩa vụ quân sự, hội đồng giáo dục quốc phòng, thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động tốt. Công tác đăng ký, quản lý thực lực sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Kết quả, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Công tác sắp xếp, bố trí quân nhân dự bị được thực hiện chặt chẽ, tổ chức huy động, giao nguồn dự bị động viên, tham gia huấn luyện, kiểm tra đạt chỉ tiêu hàng năm giao. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Quân sự xã còn tổ chức, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi, đúng quy trình và đạt chỉ tiêu hàng năm giao.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Văn Thúc – ghi nhận kết quả xã An Hòa đã hoàn thành tốt chỉ tiêu 19.1. Đồng thời, đề nghị Xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, cơ sở, hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với chỉ tiêu 19.1, đảm bảo đầy đủ, lưu trữ đúng quy định để tạo điều kiện để Tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019./.

Trần Ngân