Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một mặt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một mặt góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành quan tâm, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, hoàn thành tốt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân hàng năm.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Thượng tá Võ Văn Thủy – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, cho biết: “Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành huyện và các xã, thị trấn. Hàng năm, bám sát chỉ tiêu phân bổ tân binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Cơ quan Quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện, nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao”.

Responsive image
 

Năm 2021, là năm thứ 5 công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được áp dụng theo Luật NVQS năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Chính vì vậy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm hoàn thành tốt công tác tuyển quân, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu giao quân năm nay. Đối với chỉ tiêu giao quân năm 2021, huyện Châu Thành được giao là 142 thanh niên, trong đó có 120 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 22 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; các thanh niên đều được kết nạp vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Các tân binh năm nay được tập trung huấn luyện tại các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 892 và Lữ đoàn pháo binh 6. Nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn rà soát để nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS; tổ chức tốt các bước tuyển chọn như: xét duyệt chính trị, sơ tuyển, bình nghị công khai đúng quy định. Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó, việc khám, kết luận sức khỏe chính xác, rõ ràng, không có trường hợp nào khiếu nại. Nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tốt, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, ý thức chấp hành pháp Luật NVQS ngày càng nâng cao.

          Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tham mưu cấp ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải đảm bảo khách quan, minh bạch, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật góp phần hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2021. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân đang phục vụ tại ngũ, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn đã tiến hành các bước rà soát, lập danh sách và nắm chắc nguồn, đồng thời quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, gia đình và thanh niên cam kết thực hiện đúng thời gian khám tuyển quân sự của địa phương.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ các xã, thị trấn luôn bảo đảm từ khâu lập danh sách đến xét duyệt phẩm chất chính trị được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng trên cơ sở thực hiện nghiêm Luật NVQS. Đặc biệt, ngay sau khi khám tuyển, thanh niên đủ sức khỏe được thông báo thời gian có mặt ở địa phương để chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ. Để ngày thanh niên lên đường thật sự có ý nghĩa, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn cùng với các ngành, đoàn thể địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, bình nghị các bước theo quy định, tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ đến từng thanh niên và quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển, động viên gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, Các địa phương thực hiện nhiều hình thức chăm lo công tác hậu phương quân đội như: tổ chức gặp mặt, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, để thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ của mình.

Responsive image
 

          Có thể nói, với các biện pháp tích cực, đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, những năm qua công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện đều hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân hàng năm. Năm 2021, huyện được giao tuyển chọn và bàn giao 142 công dân cho các đơn vị nhận quân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật định, hướng đến mục tiêu “tuyển người nào chắc người đó”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân năm 2021.

Trúc Phương