Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Làng nghề Lợp lươn Cần Đăng
Làng nghề Lợp lươn Cần Đăng được hình thành từ năm 1975, và được Ủy ban nhân tỉnh công nhận Làng nghề vào ngày 02 tháng 08 năm 2017.

Responsive image
 

Đến nay có khoảng  237 hộ tham gia sản xuất lợp lươn, chiếm 23,5%  tổng số hộ dân trên địa bàn toàn ấp, giải quyết việc làm ổn định cho 658 lao động, thu nhập bình quân 2-3 triệu đồng/lao động/tháng.

Responsive image
 

Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang; giá bán mỗi chiếc lợp lươn dao động từ 24.000 đồng đến 28.000 đồng.

Responsive image
 

Làng nghề Lợp lươn Cần Đăng phát triển góp phần gìn giữ, phát huy ngành nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện nhà.

 

Địa chỉ Làng nghề Lợp lươn Cần Đăng: Ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Tổ trưởng Làng nghề: Nguyễn Văn Đực
Số điện thoại liên hệ: 01642.202.438