Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Công an huyện Châu Thành đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an Nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Hơn 70 năm qua, 6 điều dạy ấy của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân, giúp lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời kỳ cách mạng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng Công an toàn huyện Châu Thành đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Responsive image
 

Các đội nghiệp vụ - công an huyện và công an các xã, thị trấn đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các cuộc vận động thi đua và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Đồng thời các đơn vị công an huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để đạt được những kết quả công tác cao nhất.

Responsive image
 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chuyển hóa tình hình an ninh trật tự địa bàn trọng điểm đạt yêu cầu, xóa nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong quản lý nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được chú trọng theo quy định của pháp luật. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đều giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng trong mọi tình huống, đoàn kết nội bộ, thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Đặc biệt việc thực hiện tăng cường lực lượng chính quy về công tác tại các địa phương đã phát huy được nhiều hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tự các địa bàn cơ sở. Việc phát huy những mô hình ở dân vận khéo của lực lượng công an toàn huyện như việc tổ chức các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân đã và đang phát huy hiệu quả. Điển tình chỉ tính trong năm 2019 công an huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức được 128 hội nghị “công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 64 ấp trên địa bàn toàn huyện. Thông qua các diễn đàn đã giúp lực lượng công an xã nâng lên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong trong giao tiếp, ứng xử và chất lượng, hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm được nâng lên rõ rệt; Thường xuyên làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, các vụ liên quan đến an ninh trật tự xay ra ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Responsive image
 

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn là công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực cũng được lực lượng công an toàn huyện quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, lực lượng công an toàn huyện đã có những hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, khó khăn, tham gia phát hoang lộ giao thông, xây dựng cầu nông thôn, tham gia các hoạt động tết quân dân… Và gần đây nhất, lực lượng công an toàn huyện cũng đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng dịch, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tiêu biểu như việc đoàn ủy Công an huyện đã tổ chức cấp phát 100 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh An vào ngày 9/4/2020. Cụ thể mỗi suất quà gồm 15 kg gạo và mùng mền, trị giá mỗi suất quà 300.000 đồng, tổng kinh phí của đợt cấp phát quà là 30 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, với những suất quà nghĩa tình ấy, sẽ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh An vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống...

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy... Và chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), là dịp để lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an huyện Châu Thành nói riêng, mỗi cán bộ, đảng viên có thể soi vào 6 điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động để góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Thanh Bạch