An Châu ra quân vận động cho làm cam kết tự tháo dỡ mái che lều trại trong phạm vi hành lang sông, kênh rạch
Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn và kiên quyết không để tái lấn chiếm xây dựng các công trình vi phạm hành lang sông kênh rạch trên địa bàn.

Responsive image
 

Chiều ngày 05-11-2019. Đại diện Mặt trận và đoàn thể thị trấn tiến hành ra quân tuyên truyền vận động, thuyết phục và cho làm cam kết tự tháo dỡ những mái che, lều trại, công trình vi phạm hành lang sông kênh rạch còn sót lại trên địa bàn ấp Hòa Long 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Theo đó, trong buổi chiều đoàn đã đến 5 hộ còn mái che, lều trại, vi phạm hành lang sông kênh rạch trên địa bàn ấp Hòa long II để trực tiếp thông tin đến người dân về kế hoạch chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn và tuyên truyền vận động người dân không dựng mái che, lều trại vi phạm hành lang sông kênh rạch. Qua đó, các hộ dân đã làm cam kết tháo dỡ các lều trại vi phạm.

Thông qua việc tuyên truyền vận động và cho làm cam kết không dựng mái che, lều trại vi phạm hành lang sông kênh rạch sẽ góp phần kiên quyết không để phát sinh mái che, lều trại mới vi phạm. Qua đó, tác động trực triếp và nâng cao ý thức tự giác của các hộ dân trên địa bàn cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tự giác chấp hành nghiêm không dựng mái che, lều trại vi phạm hành lang sông kênh rạch trên địa bàn, góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và đảm bảo được vẻ mỹ quan thông thoáng, trật tự đô thị của địa phương trong thời gian tới./.

Minh Thiện