Lịch làm việc tuần của TT. HĐND và UBND huyện từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019

 

Lịch làm việc tuần của TT. HĐND và UBND huyện từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019

Lịch làm việc Thường trực HĐND huyện

Lịch làm việc UBND huyện