Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ ngành địa phương năm 2017

 

Ngày 09/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ ngành địa phương năm 2017

Chi tiết bấm vào đây