Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Danh mục tài liệu truyền thông về phòng chống thiên tai hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

- Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-phong-ngua-rui-ro-thien-tai-lien-quan-den-nuoc-cho-tre-em-nam-2017/-c473.html

2

 

-Hướng dẫn phòng, chống bão, lũ lụt

 

 

-Làm thế nào để phòng tránh sét khi ở ngoài trời và khi ở trong nhà?

 

  • Bạn nên làm gì và không nên làm gì khi có lốc?
  • Hướng dẫn phòng tránh sạt lở đất

 

 

 

http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/lam-the-nao-de-phong-tranh-set-khi-o-ngoai-troi-va-khi-o-trong-nha-/-c6838.html

 

http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/ban-nen-lam-gi-va-khong-nen-lam-gi-khi-co-loc--/-c6836.html

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-phong-tranh-lu-quet--sat-lo-dat/-c476.html

3

Băng rol, khẩu hiệu, tờ phướn kỉ niệm ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/tai-lieu-truyen-thong--ngay-quoc-te-giam-nhe-thien-tai-13-10-2018-/-c501.html