Chúc mừng năm mới 2019!!!
Danh mục tài liệu truyền thông về phòng chống thiên tai hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm 2018

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

- Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-phong-ngua-rui-ro-thien-tai-lien-quan-den-nuoc-cho-tre-em-nam-2017/-c473.html

2

 

-Hướng dẫn phòng, chống bão, lũ lụt

 

 

-Làm thế nào để phòng tránh sét khi ở ngoài trời và khi ở trong nhà?

 

  • Bạn nên làm gì và không nên làm gì khi có lốc?
  • Hướng dẫn phòng tránh sạt lở đất

 

 

 

http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/lam-the-nao-de-phong-tranh-set-khi-o-ngoai-troi-va-khi-o-trong-nha-/-c6838.html

 

http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/ban-nen-lam-gi-va-khong-nen-lam-gi-khi-co-loc--/-c6836.html

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-phong-tranh-lu-quet--sat-lo-dat/-c476.html

3

Băng rol, khẩu hiệu, tờ phướn kỉ niệm ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai

 

http://phongchongthientai.vn/an-pham/tai-lieu-truyen-thong--ngay-quoc-te-giam-nhe-thien-tai-13-10-2018-/-c501.html