Chúc mừng năm mới 2019!!!
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 13 hộ thoát nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn
Ngày 06-7-2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay cho các hộ thoát nghèo và cận nghèo của thị trấn An Châu.

Responsive image
 

Theo đó, trong đợt này, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân nguồn vốn vay cho 13 hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo với tổng số tiền giải ngân là 321 triệu đồng. Trong đó hộ vay số tiền thấp nhất là 15 triệu đồng và cao nhất là 40 triệu đồng. Thời gian hoàn vốn là 60 tháng.

Với việc giải ngân nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ kịp thời đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn vay giúp cho đối tượng hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất kinh doanh hay mua bán nhỏ để từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống./.

Minh Thiện