Vĩnh Lợi triển khai đánh giáchất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018
Chiều ngày 03-12-2018, tại hội trường UBND xã Vĩnh Lợi, Ban chấp hành Đảng bộ xã triển khai đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Đồng chí Châu Ngọc Thi, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Trần Thanh Phong, phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi; đồng chí Cao Văn Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi.

Responsive image
 

Hội nghị triển khai kế hoạch hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 68 ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02 ngày 14/11/2018 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về “ Thực hiện kế hoạch số 68 ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Hội nghị dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh các hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như: Thời gian tổ chức đánh giá, danh mục hồ sơ đánh giá, báo cáo chi bộ, tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng...

Kết luận hội nghị, Đồng chí Châu Ngọc Thi đã giải trình những vấn đề khó khăn, vướn mắc đặt ra tại hội nghị; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở sau hội nghị phải nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên; đồng thời triển khai đến từng đảng viên. Quá trình thực hiện phải bám vào kế hoạch của Đảng ủy xã; việc kiểm điểm, phê bình, đánh giá, phân loại cần đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. Thời gian tổ chức đánh giá của các chi bộ phải hoàn thành trước ngày 20/12/2018./.

Kim Xoàng