Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Châu Thành dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 10-01-2018, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trương ương.

Responsive image
 

Tại điểm cầu Huyện ủy Châu Thành, An Giang tham dự có đ/c Đinh Thị Việt Huỳnh – TUV – Bí thư Huyện ủy; đ/c Đoàn Hồng Danh – UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Nguyễn Minh Thống – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đ/c Cù Minh Trọng – UVBTV – Phó Chủ tịch TT.UBND huyện, các Đoàn thể chính trị - xã hội Huyện, cùng lãnh đạo Khối dân vận 13 xã, thị trấn.

Trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với huyện Châu Thành, cấp ủy Đảng, Chính quyền cũng như hệ thống dân vận Huyện Châu Thành nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Hội nghị, qua đó sẽ triển khai áp dụng vào thực tiễn địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2018.

Trúc Phương