Mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nilon” góp phần xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn của Đảng và Nhà nước. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Với mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng ấy, trong những năm qua huyện Châu Thành ra sức nỗ lực để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; cùng với đó các Ngành, Hội, Đoàn thể huyện, trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. ...

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ TTHC

 • Nguyễn Văn Hà
  Chánh Văn phòng
  02963.836374
  nvha@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn