Huyện Châu Thành

UBND xã Bình Hòa

 • Ông:Nguyễn Văn Tài/b>

  Phó Chủ Tịch UBND xã Bình Hòa

  Điện thoại: 0918.218.286

 • Bà: Hà Thị Tuyết Nga

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0918.220.336/b>

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Bình Hòa - huyện Châu Thành

Copyright © 2018 chauthanh.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhhoa.All Rights Reserved